Skip Navigation Linksหน้าหลัก > Label Film > ฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม
ฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม
ฉลากฟิล์มหดรัดทั้งตัวขวด ครอบคลุมตัวบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยว กับตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน แสดงจุดเด่นของสินค้าด้วยโลโก้และใช้สีสันสดใส ดึงดูดความสนใจ ใช้การออกแบบกราฟฟิกเพื่อเพิ่มความสวยงาม