หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

 

ตำแหน่ง

จำนวน

1. เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัยวิชาชีพ

1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์

2 อัตรา

3. Supervisor / พนักงาน แผนกคลังสินค้า / จัดส่ง

3 อัตรา

4. ผู้จัดการ / Supervisor แผนกประกันคุณภาพ

2 อัตรา

5. วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมคุณภาพ / วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมการผลิต และ อื่นๆ

5 อัตรา