หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 07-01-63
กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 07-01-63
กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 07-01-63
14 Jan, 2020 / By thaipackag
Images/Blog/lvJEJHNp-111111_1024x681.jpg

กิจกรรมต้อนรับลูกค้า ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยบริษัทไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอรเรอร์ จำกัด ให้การต้อนรับลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "ต้อนรับลูกค้า" ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตฉลาก, ฟิล์ม, ฟิล์มหด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อบริการของบริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอรเรอร์ จำกัด

Like