Skip Navigation Linksหน้าหลัก > Laminate Film > 003-STAND-UP POUCH
003-STAND-UP POUCH
ซองตั้ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมากและต้องการแสดงคุณลักษณะสินค้าให้โดดเด่นในการตั้งวางบนชั้น มีลักษณะคล้ายซองซีล 3 ทาง การพับลักษณะพิเศษที่ก้นถุง ทำให้ซองสามารถตั้งได้ มีความคงทนแข็งแรง ไม่รั่วซึม สามารถรักษาและปกป้องคุณภาพสินค้าได้ดี