Label Film
ฉลากฟิล์มหด เป็นวิธีการทำฉลากสินค้าให้ขวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะมีรูปร่างโค้งเว้า เมื่อสัมผัสกับความร้อนฟิล์มสามารถที่จะหดตัว เข้ากับพื้นผิวของภาชนะที่รูปร่างโค้งเว้าได้ดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหดนั้นคือ สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความเด่น และดึงดูดการซื้อสินค้า .ฉลากฟิล์มหดนี้สามารถพิมพ์สอดสีด้านในและสอดสีด้านนอก(Shirk label) ฉลากฟิล์มนี้สามารถพิมพ์รูปภาพข้อความและใช้สีสันตามความต้องการ ประโยชน์ : ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านี้ยังไม่ผ่านการเปิดใช้จากใครมาก่อน และช่วยในเรื่องความปลอดภัย การใช้งาน อาทิ ความสวยความงาม เครื่องดื่ม แชมพู ผลิตภัณฑ์นม ชาเขียว เป็นต้น โครงสร้างวัสดุ PVC , PET ,and OPS shrink film.
เรียงตาม
ข้อมูลสินค้า 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ