แสดง รายการ
ฟิล์มหด คือแผ่นพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสวยงาม ง่ายต่อการขนส่งสินค้า และป้องกันสินค้าไม่ให้มีฝุ่น หรือไม่ให้เสียหาย พลาสติกจะหดตัวตามลักษณะสิ่งของที่ห่อหุ้มเมื่อได้รับความร้อน
ฟิล์มฉลาก คือ พลาสติกที่พัน หรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ มีทั้งแบบหดรัดไปกับตัวบรรจุภัณฑ์ และไม่หดรัด สามารถพิมพ์ตราสินค้า และข้อความแสดงรายละเอียดสินค้าได้ หากมีรูปแบบที่สวยงามดึงดูดความสนใจของลูกค้า สามารถเพิ่มมูลค่าการขายให้กับผลิตภัณฑ์ และลักษณะของพลาสติกยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับการเลือกใช้
ฟิล์มพลาสติกที่สามารถผลิตได้จากเม็ดพลาสติกหลายชนิด ทั้ง Polyester (PET), Polypropylene (PP), Polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE), PolyvinylChloride (PVC) โดยฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวตามคุณสมบัติของฟิล์มที่แตกต่างกันออกไป เช่น คุณสมบัติทนความร้อน ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การหดตัวเมื่อโดนความร้อน การป้องกันการซึมผ่านของก๊าซอ๊อกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันฟิล์มพลาสติกได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น นํามาผลิตเป็นถุงพลาสติก ซองพลาสติก หรือถูกนํามาทอเป็นกระสอบเป็นต้นโดยฟิล์มพลาสติกที่ใช้สําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถผลิตได้จากฟิล์มหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า