แสดง รายการ
ฟิล์มหดผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride-PVC) และพอลิเอทิลีนชนิดความ หนาแน่นต่้า (Low density polyethylene – LDPE) โมเลกุลของพลาสติกจะถูกจัดเรียงด้วยเทคโนโลยีระหว่างขั้นตอนการ ผลิต ท้าให้สามารถหดตัวเมื่อได้รับความร้อน Shrink Film มี 2 ลักษณะ 1. เนื้อฟิล์มขุ่น : หลังจากโดนความร้อนเนื้อฟิล์มจะหดตัว มีความเหนียว แข็งแรงเหมาะส้าหรับการห่อหุ้มสินค้าที่มีน้้าหนักมาก 2. เนื้อฟิล์มมีความเงางามและมีความใสพิเศษ : เหมาะใช้ส้าหรับการแสดงสินค้าเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ความหนา-บางของฟิล์ม เริ่มต้นที่ 40-150 ไมครอน ความกว้าง 20-200 ซม. และมีการผลิตขนาดต่างๆทั้งแบบม้วนและแบบ ชิ้นเพื่อสะดวกในการใช้งาน
ฉลากฟิล์มหด เป็นวิธีการทำฉลากสินค้าให้ขวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะมีรูปร่างโค้งเว้า เมื่อสัมผัสกับความร้อนฟิล์มสามารถที่จะหดตัว เข้ากับพื้นผิวของภาชนะที่รูปร่างโค้งเว้าได้ดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหดนั้นคือ สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความเด่น และดึงดูดการซื้อสินค้า .ฉลากฟิล์มหดนี้สามารถพิมพ์สอดสีด้านในและสอดสีด้านนอก(Shirk label) ฉลากฟิล์มนี้สามารถพิมพ์รูปภาพข้อความและใช้สีสันตามความต้องการ ประโยชน์ : ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านี้ยังไม่ผ่านการเปิดใช้จากใครมาก่อน และช่วยในเรื่องความปลอดภัย การใช้งาน อาทิ ความสวยความงาม เครื่องดื่ม แชมพู ผลิตภัณฑ์นม ชาเขียว เป็นต้น โครงสร้างวัสดุ PVC , PET ,and OPS shrink film.
ฟิล์มพลาสติกที่สามารถผลิตได้จากเม็ดพลาสติกหลายชนิด ทั้ง Polyester (PET), Polypropylene (PP), Polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE), PolyvinylChloride (PVC) โดยฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวตามคุณสมบัติของฟิล์มที่แตกต่างกันออกไป เช่น คุณสมบัติทนความร้อน ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การหดตัวเมื่อโดนความร้อน การป้องกันการซึมผ่านของก๊าซอ๊อกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันฟิล์มพลาสติกได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น นํามาผลิตเป็นถุงพลาสติก ซองพลาสติก หรือถูกนํามาทอเป็นกระสอบเป็นต้นโดยฟิล์มพลาสติกที่ใช้สําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถผลิตได้จากฟิล์มหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
Pouch
Packaging
Recycled