008-SIDE SEAL
ถุงแก้ว OPP เป็นซองบรรจุภัณฑ์ ที่มีความสดใสแวววาวเป็นพิเศษ สามารถแสดงสินค้าที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน มีหลายขนาดตามความต้องการ หรือสามารถผลิตขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้าได้ สามารถพิมพ์ลวดลาย ข้อความ หรือโลโก้ ตามความต้องการของลูกค้าได้