หน้าหลัก > กิจกรรม > บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ 2565
บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ 2565
บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ 2565
11 Apr, 2022 / By thaipackag
Images/Blog/PUCmfzyv-DSC_2953.JPG

กิจกรรมบวงสรวง "องค์พระพิฆเนศ" 2565

   ในวันที่ 8 เมษายน 2565 บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด จัดกิจกรรมพิธีการบวงสรวง "องค์พระพิฆเนศ" ซึ่งเป็นศาลที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพนักงานทุกคนตลอดมา พิธีสักการะ ที่ถูกจัดขึ้นนี้เพื่อเป็นการขอพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อความเป็นสริริมงคลของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ตำนานพระพิฆเนศ องค์เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ 

   "พระพิฆเนศ" หรือ พระพิฆเนศวร เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ไดัรับการเคารพสูงสุด เนื่องจากเชื่อว่าพระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อยู่เหนือความคัดแย้งทั้งปวง สามารถขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปวิทยาการ รวมถึงศาสตร์ทุกแขนง ทำให้มีผู้บูชาในฐานะบรมครู และเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งมักสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศ เพื่อแสดงความเคารพศรัทธา 

   ลักษณะของพระพิฆเนศคือ มีพระเศียรเป็นช้าง พระวรกายเป็นมนุษย์ ตามตำนานของฮินดูเล่าว่า พระพฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะ และพระศรีมหาอุมาเทวี โดยถือกำเนิดมาจากเหงื่อไคลของพระมารดาในช่วงที่พระศิวะไม่ได้อยู่ที่เขาไกรลาส ทำให้พระพิฆเนศไม่เคยเห็นพระพักต์ของพระบิดาเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง ระหว่างที่พระพิฆเนศกำลังทำหน้าที่เฝ้ายามมิให้ผู้ใดบุกรุกเข้ามา ระหว่างที่พระศรีมหาอุมาเทวีกำลังสรงน้ำ ปรากฏว่าพระศิวะเดินทางกลับเขาไกรลาสพอดี พระพิฆเนศจึงเข้าต่อสู้ขัดขวาง ทำให้พระศิวะใช้ตรีศูลปั่นพระเศียรของพระพิฆเนศ โดยไม่รู้ว่าเป็นโอรสของตนเองเมื่อรู้ภายหลังจึงหาทางชุบชีวิตให้ฟื้น แต่เนื่องจากไม่สามารถหาพระเศียรเดิมของพระพิฆเนศได้แล้ว พระศิวะจึงส่งตรีศูลออกไปตามหาเศียรใหม่ให้ทันเวลา ทว่าเศียรที่ได้กลับมาเป็นของช้าง พระศิวะจึงชุบชีวิตพระโอรศขึ้นมาใหม่ พร้อมประทานพรให้สติปัญญาเฉียบแหลมเป็นที่ยำเกรงของเหล่า อสูร เทวดา และมนุษย์

439376a65825d3dd14f9c8c4bcedf9b5.jpg
85885c0cd0cfc50750bd6ce5a0972c0c.jpg
34d91dd88471d57fbd7ea8dbdc188d11.jpg
eeea4887464a0e17def4de8c92d01c74.jpg
0c3d0ca93cc0c4e5b1844d1a5826d693.jpg
6c4087d820555a7218ea9cdebd07f528.jpg
80b3ddae97da14fac2e3250a1bb3bd61.jpg
cd2f98e3986f9297003c31f1f4d9adf0.jpg
b4c3bf413c89c52c41f12ca2f197e2c0.jpg
5fce0d5a5348df4dc5e20515be6c206f.jpg
71ad8e3877f55a2ddbed34de0de2da25.jpg
bbc6126e69368817b0fd3120e8295572.jpg
abd1aa19f720428b3c7470737a879f10.jpg
b8c75117c9f1d5e68c2cd725950a6aca.jpg
302dfdca3a32d2421299c3dfd1c20d38.jpg
4f89e66926e07834bf7d5bd8c77cc67b.jpg
d2df03a0ecd857f7e2b217f15276d2d5.jpg
013065508c9857491efaea3eddb0e0b1.jpg
bee849ce3140f7d9ec2c5bc4094aa485.jpg
1213b7e13cbe36db7330c3623d3b89e1.jpg
afbe98a483ddce2343af742f96f584cb.jpg
ec20d68b0f03058455e2687c38de39c4.jpg
cd5d60a2432f02a737d6d5f20a4a3fa8.jpg
5b269d1bdf774a5c311edbe1cc50ec89.jpg
ae77194f1574411e39e984a05f0924f6.jpg
68355e2bb599b50689af9287d2d65519.jpg
14ca862b14cd16e5c15b3cb71a1bda4c.jpg
15bc76a602eb331d2e5906df261cedc7.jpg

Like