PE Shrink Film
ฟิล์มหดพีอี มีลักษณะนิ่ม และเหนียว เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก หลังจากที่ถูกความร้อนแล้วตัวฟิล์มจะหดตัวรัดสินค้า ฟิล์มจะแข็ง และเหนียวมากขึ้น