Skip Navigation Linksหน้าหลัก > Label Film > PETG Label Film
PETG Label Film
ฟิล์มฉลากพีอีทีจี เป็นฟิล์มหดรัดเข้ากับรูปทรงขวดที่มีลักษณะพิเศษ สามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม