PVC Label Film
ฟิล์มฉลากพีวีซี มีลักษณะใส และมันวาว มีความทนทานสูงฉีกไม่ขาด ป้องกันน้ำได้ดีเหมาะกับทำฉลากสินค้าที่ต้องการความสวยงามดูดีมีระดับ หรือสินค้าทีต้องตากแดดตากฝน